Miljöpolicy för Familj Miljö AB

Vi är ett familjeägt städföretag som tycker att ta ansvar för miljö och människor är viktigt och är därför centralt för vår verksamhet. Inom verksamheten söker vi därför ständigt efter att upprätta nya mål för att hela tiden förbättra och utveckla vår miljöprestanda. Grundläggande och avgörande för vårt miljöarbete också att vi strävar efter följande:
• Att se till att följa samtliga lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet och hålla oss uppdaterade inom det rättsliga området.
• Att våra transporter och utsläpp ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt.
• Att ständigt se över och minska vår resursanvändning.
• Att i våra inköp i högsta möjliga mån välja miljömärkta, miljöanpassade och etiska produkter och tjänster.
• Att se till att all personal, fast anställda som tillfälligt anställda har tillämplig och god kompetens inom området miljö och arbetsmiljö.
• Att kommunicera vårt miljöarbete i form av rådgivning till våra kunder.
• Att försäkra oss om att samtliga personal i företaget är med och ständigt förbättrar och utvecklar miljöarbetet internt.